Usługi dodatkowe
Atrakcje
Kalendarz imprez
Polecamy

Zobacz film z apartamentu

Zobacz pozostałe filmy

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych - zobacz szczegóły
   
Chcesz kupić
mieszkanie?
www.domhouse.pl

Regulamin

1.      Postanowienia ogólne
 

a.    Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu Apartamentów zamieszczonych na stronie www.dhapartamenty.pl oraz portali rezerwacyjnych.  Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Dokonanie rezerwacji stanowi jednocześnie zawarcie Umowy Najmu Apartamentu między Dom & House Sp. z o.o. Sp. K. a klientem, na warunkach określonych w regulaminie i cenniku.

b.    Niniejsze warunki korzystania z apartamentów, stanowią integralną część umowy najmu Apartamentu, zawartej pomiędzy Gościem a firmą Dom & House Sp. z o.o. Sp. K.

c.    Dom & House Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Sopocie przy ul. 3 Maja 42/2, NIP 5851438259, REGON 220556187, będąca stroną umowy najmu, na pobyt wypoczynkowy, turystyczny lub biznesowy.

d.    Apartament - lokal mieszkalny, szczegółowo opisany na stronie internetowej www.dhapartamenty.pl, który Gość wynajmuje na pobyt czasowy w celach wypoczynkowych, turystycznych lub biznesowych.

e.    Gość - osoba fizyczna lub prawna, będąca stroną umowy najmu apartamentu, będącego w dyspozycji Dom & House Sp. z o.o. Sp. K.

 
2.      Rezerwacja
 

Nasi Goście mogą dokonać rezerwacji apartamentów w następujący sposób:

a.   Poprzez system rezerwacji on-line, który jest umieszczony na stronie internetowej: www.dhapartamenty.pl . Rezerwacja otrzymuje status rezerwacji gwarantowanej po uiszczeniu zaliczki w wysokości 30% pobytu w ciągu 24h od zrobienia rezerwacji.

b.   Poprzez wysłanie maila na adres mailowy: biuro@dhapartamenty.pl bądź wysłanie zapytania za pomocą formularza kontaktowego. Na wskazany adres mailowy, otrzymacie Państwo ofertę spełniająca podane w mailu kryteria oraz koszt całego pobytu, wraz z numerem konta, na który należy wpłacić 30% opłatę rezerwacyjną w ciągu 24 godzin, aby rezerwacja otrzymała status ostateczny. Brak wpłaty opłaty rezerwacyjne oznacza anulowanie rezerwacji.

Opłata rezerwacyjna wpłacona po terminie wskazanym w wysłanym przez Dom & House Sp. z o.o. Sp. K potwierdzeniu dostępności, przywraca rezerwację o ile Dom & House Sp. z o.o. Sp. K., dysponuje dostępnym apartamentem.

 

3.      Zmiany w rezerwacji i polityka rezygnacji

 

a.    Wszelkie zmiany w rezerwacji dopuszczalne są wyłącznie za pośrednictwem pracowników Dom & House Sp. z o.o. Sp. K. Gość informuje elektronicznie Dom & House Sp. z o.o. Sp. K. o zakresie zmian, jakie chciałby wprowadzić. Firma Dom & House Sp. z o.o. Sp. K. zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zmian rezerwacji, jeśli z przyczyn obiektywnych nie będzie to możliwe. W przypadku odstąpienia od Umowy z powodu braku możliwości wprowadzenia zmian w warunkach Umowy, Gościowi nie przysługuje zwrot wpłaconej opłaty rezerwacyjnej.

b.      Brak wpłaty opłaty rezerwacyjnej oznacza anulacje rezerwacji.

c.       W przypadku rezygnacji z rezerwacji nie przysługuje zwrot opłaty rezerwacyjnej.

d.      W przypadku skrócenia pobytu nie przysługuje zwrot za niewykorzystane doby.

 

4.      Zmiana lub anulowanie rezerwacji przez firmę Dom & House Sp. z o.o. Sp. K.

 

a.   Zmiana rezerwacji przez firmę Dom & House Sp. z o.o. Sp. K. jest możliwa w wyłącznie w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej wynajęcie apartamentu przez firmę Dom & House Sp. z o.o. Sp. K. Przez siłę wyższą rozumie się: kataklizmy przyrody, zajęcie apartamentu przez jakikolwiek organ władzy państwowej w jakimkolwiek celu, strajki, wojny i zamieszki oraz pozbawienie Apartamentu, przez dostawcę: prądu, gazu, energii grzewczej lub wody. Wówczas firma Dom & House Sp. z o.o. Sp. K. ma obowiązek zaproponować Gościowi inny termin albo odstąpić od umowy zwracając Gościowi wpłaconą opłatę rezerwacyjną.

b.   Firma Dom & House Sp. z o.o. Sp. K. zastrzega sobie możliwość, w przypadku awarii lub zdarzeń losowych w apartamencie, udostępnienia apartamentu zamiennego o parametrach podobnych do zarezerwowanego apartamentu. W przypadku braku zgody na zmianę apartamentu, umowa ulega zmianie a firma Dom & House Sp. z o.o. Sp. K. apartamenty ma obowiązek zwrotu Gościowi pobraną opłatę rezerwacyjną.

 
5.      Płatności
 

Gość może dokonać płatności na jeden z poniższych sposobów:

 

I.       Przelewem elektronicznym (ePrzelewem/przelewem bezpośrednim)

 

ePrzelewy - Gość dokonujący rezerwacji on-line wybiera jako formę płatności jeden z poniższych sposobów płatności on-line i zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się Gość otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Gość powraca do strony internetowej www.dhapartamenty.pl


a.       Płacę z inteligo (inteligo)

b.      mTransfer (mBank)
c.       MultiTransfer (MultiBank)
d.      Płać z Nordea (Nordea)

e.      Przelew24 (Bank Zachodni WBK)

f.        Przelew z BPH (Bank BPH)
g.       Płacę z iPKO (PKO BP)

h.      Pekao24Przelew (Bank Pekao)

i.         Płacę z City Handlowy (CitiBank Handlowy)

j.        PayWay Toyota Bank (Toyota Bank)

k.       MeritumBank Przelew (Meritum Bank)

l.         Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska)

m.    Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank)

n.      Płatności Internetowe (Bank Millennium)

o.      Płać z ING (ING Bank Śląski)

p.      Credit Agricole Bank Polska S.A.

q.      Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.)

r.        Przelewy półautomatyczne:

s.       Deutsche Bank Polska S.A.

t.        Invest Bank S.A.
u.      Kredyt Bank S.A.

v.       Raiffaisen Bank Polska S.A.

w.     Bank Pocztowy S.A.

x.       Bank Spółdzielczy we Wschowie


II.       Kartą płatniczą - Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro

 

6.       Ceny

     

a.   Wszystkie ceny oferowane przez firmę Dom & House Sp. z o.o. Sp. K. są wyrażone w PLN i zawierają aktualnie obowiązujący podatek VAT.

b.   Obliczenie wynagrodzenia za zarezerwowane usługi następuje zgodnie z obowiązującym w dacie dokonania rezerwacji Cennikiem .

c.   Opłata uiszczana przez klienta nie zawiera: opłaty klimatycznej oraz opłaty za sprzątanie końcowe ( pościele, ręczniki, galanteria hotelowa)

 d. Opłaty za media (woda, gaz, prąd, ogrzewanie) są wliczone w koszt pobytu.

e.  Opłata nie obejmuje dodatkowego sprzątania, dodatkowej wymiany bielizny, łóżeczka dziecięcego oraz   kosztu pobytu zwierzęcia.

f.   Na życzenie Gościa Dom & House Sp. z o.o. Sp. K może wystawić fakturę, za uprzednim zaznaczeniem takiego życzenia  wraz z podaniem danych do faktury, w trakcie dokonania rezerwacji.

g.    Za zakwaterowanie w godzinach od 20.00 do 09.00, pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 100 PLN.

 
6.      Zasady pobytu
 

a.   Gość zobowiązany jest do powiadomienia Dom & House Sp. z o.o. Sp. K. o godzinie przyjazdu najpóźniej na jeden dzień przed datą przyjazdu. Powiadomienia można dokonać telefonicznie lub mailowo pod adresem: biuro@dhapartamenty.pl

b.   Doba hotelowa rozpoczyna się standardowo o godzinie 15.00 dnia przyjazdu i trwa do godziny 11.00 dnia wyjazdu.

c.    Zakwaterowanie odbywa się bezpłatnie w godzinach od 09.00 do 20.00, za zakwaterowanie  w godzinach od 20.00 do 09.00, pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 100 PLN.

d.   Meldunek oraz klucze do apartamentu przekazywane są w Recepcji firmy Dom & House Sp. z o.o. Sp. K.    w Sopocie, ul. 3 maja 44a. Wszelkie szczegóły przekazania kluczy, wysyłane są wraz z potwierdzeniem rezerwacji drogą elektroniczną, przez pracownika firmy Dom & House Sp. z o.o. Sp. K. .

e.   Wykwaterowanie odbywa się od godziny 09.00 do 11.00. Za wykwaterowanie w godzinach od 20.00 do 09.00, pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 100 PLN.

f.    Godzina wyjazdu i zwrot kluczy ustalane jest z osobą reprezentującą Dom & House Sp. z o.o. Sp. K. Gość pozostawia obiekt w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu, w którym go otrzymał.

g.   Gość zobowiązuje się do eksploatacji apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, nie usuwania z apartamentu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia i dekoracji, jak również zobowiązuje się do niekopiowania oddanych mu na czas pobytu kluczy do apartamentu.

h.   Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. W tym przypadku Dom & House Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa kwotą odpowiadającą równowartości poniesionej straty oraz do obciążenia karty kredytowej Najemcy za wyrządzone szkody po jego wyjeździe lub potrącenia równowartości poniesionych strat z popranej kaucji.

i.    Klient jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć apartament w przypadku jego opuszczenia poprzez zamknięcie okien oraz drzwi wejściowych na klucz i staranną piecze nad kluczem.

j.    Gość otrzymuje jeden komplet kluczy do apartamentu. W przypadku zgubienia kluczy Gość zostaje obciążony kwotą 200 PLN.

k.   Gość zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej, zasad BHP oraz PPOŻ obiektu. W godzinach od 22.00 do 06.00 zabronione są wszelkie zachowania zakłócające wypoczynek mieszkańców. W razie uzasadnionej skargi skierowanej do Dom & House Sp. z o.o. Sp. K. z powodu zachowania Gościa w apartamencie, osoba reprezentująca firmę Dom & House Sp. z o.o. Sp. K. ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji.

l.     Gość zobowiązuje się o nieprzetrzymywania zwierząt w apartamencie. (chyba, że uzgodniono inaczej, z biurem Dom & House Sp. z o.o. Sp. K.)

m. W przypadku rażącego lub chuligańskiego naruszenia zasad określonych w niniejszym regulaminie, firma Dom & House Sp. z o.o. Sp. K. ma prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcie klienta wraz z osobami mu towarzyszącymi z apartamentu.

n.   Firma Dom & House Sp. z o.o. Sp. K. nie ponosi odpowiedzialności prawno-cywilnej z tytułu roszczeń w przypadku zajścia nieszczęśliwych wypadków, obrażeń ciała lub śmierci Gości lub osób trzecich na terenie apartamentu w okresie pobytu Gościa. Firma Dom & House Sp. z o.o. Sp. K. jest w pełni zwolniona z takiej odpowiedzialności.

o.   Firma Dom & House Sp. z o.o. Sp. K. nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w apartamencie.

p.   W trakcie pobytu liczba osób nocujących w obiekcie nie może przekraczać liczby osób wskazanej w opisie apartamentu. W razie naruszenia tego punktu Dom & House Sp. z o.o. Sp. K. ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu kwoty należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji.

q.   Firma Dom & House Sp. z o.o. Sp. K. nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu Gości związane z: pracami budowlanymi lub wykończeniowymi jakie mogą być prowadzone na terenie obiektu w  którym usytuowany jest apartament, jak i wokół niego, przerwaniem z przyczyn niezależnych od firmy Dom & House, dostawy mediów (m.in. prądu, wody, c.o.), emisjami hałasu z nieruchomości sąsiednich.

r.    W apartamencie obowiązuje Zakaz Palenia i za jego złamanie Gość zostaje obciążony kwotą 500 PLN.

s.   Przedłużenie pobytu należy zgłosić najpóźniej do godziny 14.00 w dniu poprzedzającym dzień upływu terminu objętego dokonaną rezerwacją. Przedłużenie pobytu nastąpi wyłącznie w miarę dysponowania wolnymi apartamentami. Nieuzgodnione przedłużenie godziny wyjazdu Gościa równoznaczne jest z zapłatą za kolejną dobę.

 
8.       Umowa Najmu
 

Umowa zawarta pomiędzy firmą Dom & House Sp. z o.o. Sp. K. obejmuje tylko i wyłącznie wynajem apartamentu. Dojazd wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leżą wyłącznie w gestii Gościa.

 
9.       Zwierzęta domowe
 

Firma Dom & House Sp. z o.o. Sp. K. dopuszcza pobyt właściciela ze zwierzęciem w wynajmowanym apartamencie. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzę. Za każdy dzień pobytu zwierzęcia Dom & House Sp. z o.o. Sp. K. nalicza dodatkową opłatę wysokości: 50 PLN/doba.

 
10.   Uwagi

Wszelkie uwagi, dotyczące usług świadczonych przez firmę Dom & House Sp. z o.o. Sp. K. prosimy kierować na adres: biuro@dhapartamenty.pl